Igre i zadaci

Igre i zadaci

Igre za predškolsku djecu nastale su prema prijedlozima odgajatelja i na temelju stručne literature.

Ne zaboravite: Svako dijete je posebno i razvija se na svoj način!

 • za klince od 3 do 4 godine

 1. PRIPREMA: Otvorite sve 3 zelene ili bijele stranice TheMIUbook-a. Na jednoj stranici nacrtajte šumu, na drugoj more, a na trećoj posložite magnetiće sa slikama životinja.
  ZADATAK: Postavljajte djetetu pitanja: “Gdje živi vjeverica ili riba, medvjed, hobotnica…?” Dijete će odgovoriti i magnetić s odgovarajućom životinjom staviti na točno mjesto gdje ona živi (šuma , more…).
 2. PRIPREMA: Ponudite djetetu nekoliko magnetića (avion, riba, žaba, jabuka).
  ZADATAK: Pitajte: “Tko leti?; Tko skače?; Što raste na drvetu?; Tko pliva?” Dijete  traži odgovor među ponuđenim magnetićima.
 3. PRIPREMA: Iz seta magnetića “Boje i oblici” odaberite jedan oblik (npr. krug).
  ZADATAK: Upitajte dijete što je sve okruglo? (Lopta, lubenica, tanjur, sat, guma..)
 4. PRIPREMA: Odaberite nekoliko magnetića ( zvijezdica, kruna, čarobni štapić, jabuka, oblak..) i nacrtajte iste pojmove na stranice TheMIUbook-a.
  ZADATAK: Dijete mora magnetiće upariti s crtežima.
 • za klince od 4 do 5 godine

 1. PRIPREMA: Iz tema “Vremenske prilike” odaberite jedno godišnje doba (npr. zima).
  ZADATAK: Dijete iz ponuđenih magnetića “Vremenske prilike” bira one vremenske prilike koje su uobičajene za odabrano godišnje doba (oblaci, inje, snijeg..). Na ovu temu možete nadovezati i priču o životinjama  te  upitati dijete: Tko spava zimski san?; Gdje lete ptice selice?; Zašto se sele?…
 2. PRIPREMA: Odaberite  nekoliko magnetića koji pripadaju istoj temi i ubacite  jedan koji tu ne pripada.
  ZADATAK: Dijete mora  pronaći i izbaciti “uljeza”, riječ koja tu ne pripada.

*Starijoj djeci možete ponuditi teži zadatak, tako da istu kategoriju čine pojmovi koji počinju istim slovom (npr: medvjed,mačka, mrav, magarac, miš i “uljez” leptir…)

 1. PRIPREMA: Otvorite TheMIUbook i na srednjoj stranici pomiješajte  magnetiće iz teme “Voće i povrće”.
  ZADATAK: Neka dijete na jednu stranu izdvaja voće, a na drugu povrće.

*Isti zadatak možete ponoviti i sa životinjama (divlje/domaće, morske/šumske) ili s prijevoznim sredstvima (vozi/leti/plovi).

 1. PRIPREMA: Nacrtajte grad s prometnicama. Pripremite magnetiće s prijevoznim sredstvima.
  ZADATAK: Dijete stavlja prijevozna sredstva na pravo mjesto (automobil na cestu, vlak na tračnice, avion na nebo, brod na more..)

*Isti zadatak možete ponoviti s magnetićima “Voće i povrće”, a umjesto grada nacrtajte vrt s gredicama, grmovima i stablima.

 • za klince od 5 do 6 godine

 1. PRIPREMA: TheMIUbook, kreda ili flomaster, magnetići “Bajke” i druge teme
  ZADATAK:Slikopriče-smišljamo i pričamo s dijetetom tako da  neke dijelove priče zapisujemo, a određene riječi zamijenimo magnetićima. Zatim zajedno s djetetom čitamo s tim da dijete u priči “čita” pojmove s magnetića i tako vježba padeže.
 2. PRIPREMA: Izdvojite magnetić po želji.
  ZADATAK: Zamolite dijete da  nabroji što više dijelova zadanog pojma. Ako zatreba, uvijek možete pomoći djetetu postavljajući mu podpitanja (npr. Izdvojimo magnetić automobila, a dijete nabraja njegove dijelove:  volan, kotači, retrovizor, vrata, prozori…).
 3. PRIPREMA: Nacrtajte bijelom kredom omiljeni djetetov predmet, pojam (sunce, cvijet, kuću..).
  ZADATAK: Neka ga dijete oboji.
 4. PRIPREMA: Rasporedite brojke po jednoj stranici TheMIUbook-a .
  ZADATAK: Dijete brojke treba poredati po veličini.
 5. PRIPREMA: Iz teme “Brojke” izdvojite magnetiće s točkicama. Postavite u jednom redu dva magnetića te između njih ostavite  prazan prostor.
  ZADATAK: Dijete mora izbrojiti točkice i odrediti koji magnetić ima više točkica

*Ako dijete poznaje brojke možete u zadatke staviti i kombinaciju magnetića s točkicama i znamenkama.

 • za klince od 6 do 7 godine

 1. PRIPREMA: Smislite neku riječ  pa odgovarajuća slova  pomiješajte i položite na jednu od stranica .
  ZADATAK: Dijete  bi trebalo otkriti traženu riječ ili možda više riječi i posložiti slova (možda i nekoliko puta, npr. AVART = vrata,vrat, vrt, rat,rt…).
 2. PRIPREMA: Otvorite sve tri stranice knjige. Na srednjoj stranici izmiješajte magnetiće različitih tema. Odredite jednu praznu stranicu za kraće riječi, a drugu za duže.
  ZADATAK: Dijete imenuje pojmove sa slike i ovisno o dužini riječi stavlja magnetić na jednu ili drugu stranicu (npr. kraće: brod, kiša, riba.., a duže: krokodil, jabuka, podmornica…)
 3. PRIPREMA: Na jednu stranicu u stupcu posložite nekoliko magnetića, a u drugom stupcu iste pojmove ispišite, ali drugim redoslijedom.
  ZADATAK: Dijete treba pročitati i crtom povezati magnetić s odgovarajućom riječju.
 4. PRIPREMA: Na jednoj stranici u stupcu posložite magnetiće sa slovima (ili slova sami  ispišite). Na drugoj stranici pomiješajte magnetiće različitih tema.
  ZADATAK: Pokraj svakog slova dijete slaže magnetiće (pojmove) koji počinju tim slovom.
 5. PRIPREMA: Posložite nekoliko magnetića po izboru i ispod njih ispišite pojmove, ali umjesto jednog slova stavimo crticu.
  ZADATAK: Dijete bi trebalo napisati slovo koje nedostaje.
 6. PRIPREMA: Pripremite krede ili marker i teme magnetića “Brojke”. Postavite zadatke s matematičkom radnjom zbrajanja i oduzimanja.
  ZADATAK: Vježbajte s djetetom zbrajanje i oduzimanje.