THEMIUBOOK PAKETI

TheMIUbook magneti

IGRE I ZADACI

PRIPREMA: Otvorite sve 3 zelene ili bijele stranice TheMIUbook-a. Na jednoj stranici nacrtajte šumu, na drugoj more, a na trećoj posložite magnetiće sa slikama životinja.

ZADATAK: Postavljajte djetetu pitanja: “Gdje živi vjeverica ili riba, medvjed, hobotnica…?”
Dijete će odgovoriti i magnetić s odgovarajućom životinjom staviti na točno mjesto gdje ona živi (šuma , more…).

PRIPREMA: Ponudite djetetu nekoliko magnetića (avion, riba, žaba, jabuka).

ZADATAK: Pitajte: “Tko leti?; Tko skače?; Što raste na drvetu?; Tko pliva?” Dijete traži odgovor među ponuđenim magnetićima.

PRIPREMA: Iz seta magnetića “Boje i oblici” odaberite jedan oblik (npr. krug).

ZADATAK: Upitajte dijete što je sve okruglo? (Lopta, lubenica, tanjur, sat, guma..)

PRIPREMA: Odaberite nekoliko magnetića ( zvijezdica, kruna, čarobni štapić, jabuka, oblak..) i nacrtajte iste pojmove na stranice TheMIUbook-a.

ZADATAK: Dijete mora magnetiće upariti s crtežima.

PRIPREMA: Iz tema “Vremenske prilike” odaberite jedno godišnje doba (npr. zima).

ZADATAK: Dijete iz ponuđenih magnetića “Vremenske prilike” bira one vremenske prilike koje su uobičajene za odabrano godišnje doba (oblaci, inje, snijeg..). Na ovu temu možete nadovezati i priču o životinjama te upitati dijete: Tko spava zimski san?; Gdje lete ptice selice?; Zašto se sele?…

PRIPREMA: Odaberite nekoliko magnetića koji pripadaju istoj temi i ubacite jedan koji tu ne pripada.

ZADATAK: Dijete mora pronaći i izbaciti “uljeza”, riječ koja tu ne pripada.
*Starijoj djeci možete ponuditi teži zadatak, tako da istu kategoriju čine pojmovi koji počinju istim slovom (npr: medvjed,mačka, mrav, magarac, miš i “uljez” leptir…)

PRIPREMA: Otvorite TheMIUbook i na srednjoj stranici pomiješajte magnetiće iz teme “Voće i povrće”.

ZADATAK: Neka dijete na jednu stranu izdvaja voće, a na drugu povrće.
*Isti zadatak možete ponoviti i sa životinjama (divlje/domaće, morske/šumske) ili s prijevoznim sredstvima (vozi/leti/plovi).

PRIPREMA: Nacrtajte grad s prometnicama. Pripremite magnetiće s prijevoznim sredstvima.

ZADATAK: Dijete stavlja prijevozna sredstva na pravo mjesto (automobil na cestu, vlak na tračnice, avion na nebo, brod na more..)
*Isti zadatak možete ponoviti s magnetićima “Voće i povrće”, a umjesto grada nacrtajte vrt s gredicama, grmovima i stablima.

PRIPREMA: TheMIUbook, kreda ili flomaster, magnetići “Bajke” i druge teme.

ZADATAK:Slikopriče-smišljamo i pričamo s dijetetom tako da neke dijelove priče zapisujemo, a određene riječi zamijenimo magnetićima. Zatim zajedno s djetetom čitamo s tim da dijete u priči “čita” pojmove s magnetića i tako vježba padeže..

PRIPREMA: Izdvojite magnetić po želji..

ZADATAK: Zamolite dijete da nabroji što više dijelova zadanog pojma. Ako zatreba, uvijek možete pomoći djetetu postavljajući mu podpitanja (npr. Izdvojimo magnetić automobila, a dijete nabraja njegove dijelove: volan, kotači, retrovizor, vrata, prozori…)..

PRIPREMA: Nacrtajte bijelom kredom omiljeni djetetov predmet, pojam (sunce, cvijet, kuću..)..

ZADATAK: Neka ga dijete oboji..

PRIPREMA: Rasporedite brojke po jednoj stranici TheMIUbook-a ..

ZADATAK: Dijete brojke treba poredati po veličini..

PRIPREMA: Iz teme “Brojke” izdvojite magnetiće s točkicama. Postavite u jednom redu dva magnetića te između njih ostavite prazan prostor..

ZADATAK: Dijete mora izbrojiti točkice i odrediti koji magnetić ima više točkica
*Ako dijete poznaje brojke možete u zadatke staviti i kombinaciju magnetića s točkicama i znamenkama.

PRIPREMA: Smislite neku riječ pa odgovarajuća slova pomiješajte i položite na jednu od stranica .

ZADATAK: Dijete bi trebalo otkriti traženu riječ ili možda više riječi i posložiti slova (možda i nekoliko puta, npr. AVART = vrata,vrat, vrt, rat,rt…).

PRIPREMA: Otvorite sve tri stranice knjige. Na srednjoj stranici izmiješajte magnetiće različitih tema. Odredite jednu praznu stranicu za kraće riječi, a drugu za duže.

ZADATAK: Dijete imenuje pojmove sa slike i ovisno o dužini riječi stavlja magnetić na jednu ili drugu stranicu (npr. kraće: brod, kiša, riba.., a duže: krokodil, jabuka, podmornica…)

PRIPREMA: Na jednu stranicu u stupcu posložite nekoliko magnetića, a u drugom stupcu iste pojmove ispišite, ali drugim redoslijedom.

ZADATAK: Dijete treba pročitati i crtom povezati magnetić s odgovarajućom riječju.

PRIPREMA: Na jednoj stranici u stupcu posložite magnetiće sa slovima (ili slova sami ispišite). Na drugoj stranici pomiješajte magnetiće različitih tema.

ZADATAK: Pokraj svakog slova dijete slaže magnetiće (pojmove) koji počinju tim slovom.

PRIPREMA: Posložite nekoliko magnetića po izboru i ispod njih ispišite pojmove, ali umjesto jednog slova stavimo crticu.

ZADATAK: Dijete bi trebalo napisati slovo koje nedostaje.

PRIPREMA: Pripremite krede ili marker i teme magnetića “Brojke”. Postavite zadatke s matematičkom radnjom zbrajanja i oduzimanja.

ZADATAK: Vježbajte s djetetom zbrajanje i oduzimanje.